Piedāvājam apmācības jūsu uzņēmuma/institūcijas darbiniekiem ES un citu finanšu instrumentu projektu izstrādes un vadības jomās.

Projektu izstrādes un vadības apmācības var tikt īstenotas kā programma par vispārējiem projektu satura un struktūras pamatprincipiem, izstrādes, iesniegšanas un vadības nosacījumiem vai kā specializēts apmācību kurss, kas koncentrējas uz zināšanu un prasmju pilnveidi par vienu noteiktu finanšu instrumentu vai programmu.

Apmācību grupas optimālais dalībnieku skaits – 4-12 personas.

Esam sagatavojuši un vadījuši apmācības par programmām un iniciatīvām, kas tiek finansētas no sekojošiem finanšu avotiem: Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, ES 7.Ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiskajai attīstībai, ES Teritoriālās sadarbības programmas, ES programma Inteliģentā Enerģija Eiropai, ES Mūžizglītības programma, ES programma Kultūra, programma NORDPLUS, un citas.

Esam apmācījuši Rīgas reģiona pašvaldību attīstības un projektu nodaļu speciālistus, Vidzemes plānošanas reģiona, Valmieras pilsētas pašvaldības, Kocēnu novada pašvaldības, Ilūkstes novada pašvaldības darbiniekus, Preiļu nevalstisko organizāciju atbalsta centra dalīborganizāciju darbiniekus un biedrus, kā arī daudzu citu publiskā un privātā sektora institūciju darbiniekus un nevalstisko organizāciju biedrus.