Viedi uzņēmumi un organizācijas ik pa laikam uzdod sev jautājumu – kur mēs atrodamies, kurp vēlamies doties un vai mūsu plānotās rīcības palīdzēs sasniegt izvēlēto mērķi? Attīstības plānošana ir nepieciešama gadījumos, kad esat nobrieduši pārmaiņām. Dažkārt attīstības plānu pieprasa projektu finansētāji, potenciālie investori, aizdevēji. Attīstības plāns var ietvert vienu atsevišķu jomu, virzienu vai darbību kopumā. Tā mērķi, saturu un apjomu nosakāt jūs. Mēs palīdzam novērtēt jūsu uzņēmuma vai organizācijas vietu un lomu sociālekonomiskajā vidē, plānot un ieviest attīstības pasākumus.

Piedāvājam:

  • Attīstības plānošanas dokumentu: stratēģiju, rīcības plānu, attīstības programmu izstrādi;
  • Produktu un/vai tehnoloģiju attīstības plānu izstrādi;
  • Tehnoloģiju pārneses pasākumu plānu izstrādi;
  • Inovāciju sagatavošanas un ieviešanas plānu izstrādi;
  • Biznesa plānu izstrādi.

Esam izstrādājuši Daugavpils Universitātes attīstības stratēģiju, Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētījumu centra attīstības plāna tehniski ekonomisko pamatojumu, un citus attīstības plānošanas dokumentus.