Ikvienā projektā, kas tiek īstenots izmantojot publiskos finanšu resursus, ir jāievēro iepirkumus regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Mēs palīdzam definēt iepirkuma priekšmetu un noteikt, vai ir jāpiemēro cenu aptauja vai iepirkuma procedūra, kāds regulējums jāpiemēro iepirkumam (saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”).

Pasūtītāja vārdā sagatavojam cenu aptauju un iepirkumu dokumentāciju: iepirkumu nolikumus, preču, pakalpojumu un darbu tehniskās specifikācijas, līgumus, piedāvājumu izvērtēšanas protokolus, un citus, kā arī nodrošinām iepirkumu publicēšanu, palīdzam izvērtēt un dokumentēt saņemtos piedāvājumus.

Nepareizi īstenoti iepirkumi ir viena no biežāk sastopamajām kļūdām, kas projektu īstenotājiem var radīt nepatīkamas sekas – avansā saņemtā vai pašu apmaksātā un atgūstamā finansējuma zaudēšanu vai apjoma būtisku samazināšanu. Mūsu darbs ir vērsts uz šādu kļūdu novēršanu.

Esam gatavojuši iepirkumu dokumentāciju Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtam, Daugavpils Universitātei, SIA “Aloja Starkelsen”, Biedrībai “Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” un citām institūcijām.