Partnerība, īstenojot projektus, ir daudzu Eiropas Savienības un citu starptautisku sadarbības struktūru finansēto programmu un iniciatīvu prasība.

Katra programma un iniciatīva nosaka, vai projekts ir jāīsteno partnerībā, kāds ir nepieciešamais minimālais partneru skaits, kādas ir prasības to juridiskajam statusam un atrašanās vietai, un citas. Projekts, kurā nav izpildītas partnerībai noteiktās prasības, netiek atbalstīts, tāpēc jūsu interesēs ir atrast un iesaistīt atbilstošus partnerus. Turklāt svarīgi ir atrast apzinīgus un uzticamus partnerus, jo projekta apstiprināšanas gadījumā jums būs koordinēti jāstrādā, katram partnerim atsevišķi un visiem kopā noteiktajos termiņos īstenojot plānotos pasākumus, apsaimniekojot finansējumu, atskaitoties finansētājam par paveikto darbu un sasniegtajiem rezultātiem.

Izmantojot savus sadarbības tīklus, palīdzam atrast un piesaistīt jūsu projektam atbilstošus partnerus Eiropā, NVS valstīs un Āzijā un uzturēt ar katru no viņiem komunikāciju projekta izstrādes procesā.

Esam piesaistījuši partnerus vairāk nekā 20 dažādiem projektiem.