Uzņēmumu tehnoloģiskās attīstības veicināšanai, jaunu tirgu atrašanai un apgūšanai, citu iniciatīvu uzsākšanai un īstenošanai nereti ir nepieciešama sadarbība, kuras uzsākšanu un uzturēšanu var kavēt dažādi faktori, piemēram, valodas barjera, kontaktu trūkums, un citi.

Izmantojot savus sadarbības tīklus, palīdzam atrast un piesaistīt atbilstošus sadarbības partnerus Eiropā, NVS valstīs un Āzijā un pārstāvēt jūsu intereses sadarbībā ar citu valstu uzņēmumiem un institūcijām.