Piedāvājam pilnu vai daļēju projekta izstrādi.

Izstrādājam projektus universitātēm, zinātniskajām institūcijām, mikro, maziem, vidējiem un lieliem komercuzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, pašvaldībām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

Pilna projekta izstrāde ietver mūsu speciālistu līdzdalību visās ar projekta sagatavošanu un iesniegšanu saistītajās norisēs no brīža, kad tiek uzsākta jūsu uzņēmuma/organizācijas vajadzības formulēšana, līdz laikam, kad tiek noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

Pakalpojuma sniegšana ir pabeigta, kad jūs ar finansētāju esat noslēguši līgumu par projekta īstenošanu.

Daļēja projekta izstrāde ietver vienu vai vairākus iepriekšminētos darbus, piemēram, projekta satura (aprakstu) izstrādi, budžeta sagatavošanu, un citus. Jūs pieņemat lēmumu, cik liels ārējais atbalsts ir nepieciešams.

Piedāvājam konsultācijas projektu izpētes un izstrādes jautājumos.

 Pilna projekta izstrāde ietver:

 • Uzņēmuma/institūcijas vajadzībām atbilstošo programmu apzināšanu;
 • Katras iespējamās projektu programmas, kurā projekts, iespējams, varētu tikt iesniegts, priekšrocību un ierobežojošo faktoru noteikšanu un atbilstošās programmas izvēli;
 • Projekta koncepcijas sagatavošanu (koncepcija ir īpaši nozīmīga, ja projektā jāiesaista partneri);
 • Ar projekta sagatavošanu un iesniegšanu saistīto nepieciešamo priekšdarbu apzināšanu un īstenošanu (piemēram, darbības jomas un apjoma atbilstības konkrētās programmas prasībām novērtēšanu) statusam noteikšanai;
 • Atbalstu un līdzdalību partneru piesaistē (ja projekts paredz partnerību un partneri vēl nav atrasti);
 • Projekta partneru sanāksmju organizēšanu un vadību;
 • Projekta satura (aprakstu) izstrādi;
 • Produktu vai tehnoloģiju attīstības plāna izstrādi;
 • Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi (ja nepieciešams);
 • Projektam nepieciešamo iepirkumu sagatavošanu un norises nodrošināšanu;
 • Projekta budžeta izstrādi;
 • Risku novērtējuma un mazināšanas plāna izstrādi;
 • Pavaddokumentu sagatavošanu un formatēšanu atbilstoši konkrētās projektu programmas prasībām;
 • Projekta iesniegšanu;
 • Papildinformācijas un precizējošās informācijas sagatavošanu, kas var tikt pieprasīta projekta izvērtēšanas un/vai sarunu par līguma slēgšanu norises laikā.