Piedāvājam pilnu vai daļēju projekta vadību.

Projekta īstenošana ietver virkni nosacījumu un prasību, kuru precīza izpilde ietekmē saņemtā vai nākotnē saņemamā finansējuma apjomu. Projekta īstenošanas līgumā noteikto prasību neievērošana var radīt situāciju, kurā jums tiks samazināts piešķirtā un faktiski izmantotā finansējuma apjoms vai sliktākajā gadījumā līgums tiks pārtraukts, izvirzot prasību atgriezt jau saņemto finansējumu. Finansējuma saņēmējs var vadīt projektu pats vai nolīgt ārēju projekta vadītāju vai citu speciālistu.

 Pilna projekta vadība ietver:

  • Plānoto pasākumu sagatavošanas un īstenošanas koordināciju;
  • Partneru koordināciju (ja projekts tiek īstenots partnerībā);
  • Projekta ietvaros īstenojamo iepirkumu sagatavošanu un norises nodrošināšanu;
  • Dokumentācijas izstrādi un uzglabāšanu atbilstoši finansētāja prasībām;
  • Finanšu vadību;
  • Saturisko un finanšu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu;
  • Projekta īstenošanas progresa novērtēšanu, nepieciešamo izmaiņu plānošanu un saskaņošanu ar finansētāju.

Daļēja projekta vadība:

Ietver vienu vai vairākus iepriekšminētos darbus, piemēram, pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu. Jūs pieņemat lēmumu, cik liels ārējais atbalsts ir nepieciešams.