Konso ir plašs sadarbības partneru loks Latvijā un ārvalstīs. Partneri ir  komercuzņēmumi, pētniecības un augstākās izglītības institūcijas, valsts un pašvaldību institūcijas, un nevalstiskās organizācijas. Uzņēmums sadarbojas ar citiem uzņēmumiem, kuru kompetences un prasmes mijiedarbībā ar Konso erudīciju veicina attīstību. Formālu un neformālu sadarbības tīklu ietvaros tiek īstenota daudzpusēja sadarbība.

Uzņēmums ir iniciējis divu klasteru veidošanu un attīstību, un piedalās to darbībā:

Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris

2

Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris tika izveidots 2010.gadā. Irīna Kulitāne, SIA "Konso" valdes locekle, iniciēja klastera izveidi, koordinēja izveides procesu un šobrīd aktīvi piedalās klastera attīstības pasākumu plānošanā un īstenošanā. Klasterī ir apvienojušies 15 uzņēmumi, 5 pētniecības institūcijas, 3 profesionālās asociācijas, un publiskās pārvaldes institūcija "Vidzemes plānošanas reģions".

Klastera darbības mērķis ir organizēt sadarbību un zināšanu pārnesi starp uzņēmumiem, organizācijām, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām, ar nolūku veicināt veselīgas un augstvērtīgas pārtikas ražošanas attīstību un sekmēt tās noietu Latvijā un ārvalstīs.

Lasīt vairāk

Bioloģiskās lauksaimniecības tehnoloģiskās attīstības klasteris

FieldDay_Jogeva_2013-08

Bioloģiskās lauksaimniecības tehnoloģiskās attīstības klasteris ir mikroklasteris, kurā apvienojušies vairāki uzņēmumi un pētniecības institūcijas.

Klastera darbības mērķis ir sekmēt videi un cilvēkiem draudzīgu lauksaimniecības tehnoloģiju un produktu izstrādi un ieviešanu. Klastera dalībnieki īsteno pasākumus, kuru rezultātā tiek attīstīti jauni bioloģiskās lauksaimniecības produkti un tehnoloģijas pielietošanai industriālas bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas apstākļos. Turpinās produktu izmēģinājumi un ir uzsākta pārdošana.

Lasīt vairāk