Bioloģiskās lauksaimniecības tehnoloģiskās attīstības klasteris ir mikroklasteris, kurā apvienojušies vairāki uzņēmumi un pētniecības institūcijas.

Klastera darbības mērķis ir sekmēt videi un cilvēkiem draudzīgu lauksaimniecības tehnoloģiju un produktu izstrādi un ieviešanu. Klastera dalībnieki īsteno pasākumus, kuru rezultātā tiek attīstīti jauni bioloģiskās lauksaimniecības produkti un tehnoloģijas pielietošanai industriālas bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas apstākļos. Turpinās produktu izmēģinājumi un ir uzsākta pārdošana.