Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris tika izveidots 2010.gadā. Irīna Kulitāne, SIA “Konso” valdes locekle, iniciēja klastera izveidi, koordinēja izveides procesu un šobrīd aktīvi piedalās klastera attīstības pasākumu plānošanā un īstenošanā. Klasterī ir apvienojušies 15 uzņēmumi, 5 pētniecības institūcijas, 3 profesionālās asociācijas, un publiskās pārvaldes institūcija “Vidzemes plānošanas reģions”.

Klastera darbības mērķis ir organizēt sadarbību un zināšanu pārnesi starp uzņēmumiem, organizācijām, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām, ar nolūku veicināt veselīgas un augstvērtīgas pārtikas ražošanas attīstību un sekmēt tās noietu Latvijā un ārvalstīs.