• paveiktais3

  Finansējumu saņēmušo projektu veids atkarībā no nozares/jomas

  Īpatsvars katrā nozarē/jomā attiecībā pret finansējumu saņēmušo projektu kopējo skaitu (%)

 • paveiktais2

  Projektu iedalījums pēc iesaistīto partneru skaita

  Īpatsvars attiecībā pret finansējumu saņēmušo projektu kopējo skaitu (%)

  • Vienas institūcijas/uzņēmuma īstenotie projekti
  • 2 partneru projekti
  • 3 vai vairāk sadarbības partneru projekti

   

 • paveiktais1

  Projektu iedalījums pēc programmas administrējošo institūciju darbības vietas (Latvijā vai ārvalstīs)

  Īpatsvars attiecībā pret finansējumu saņēmušo projektu kopējo skaitu (%)