Nr_8

Apmācības

Apmācījām vairāku plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistus projektu izstrādes un vadības jautājumos. Apmācību dalībnieki pilnveidoja un apguva prasmes sagatavot projektus līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu finanšu līdzekļu instrumentiem.