Nr_7

Augļu un ogu audzēšanas nozares ekonomiskais izvērtējums un tehnoloģiju pārneses rīcības plāns

Latvijas Valsts augļkopības institūta uzdevumā analizējāmi un salīdzinājām aveņu, zemeņu un ķiršu audzēšanas tehnoloģijas, veicām ražošanas ekonomiskos aprēķinus un analīzi, izstrādājām secinājumus un ieteikumus ekonomiski izdevīgākajām ogu audzēšanas tehnoloģijām, kā arī izstrādājām Latvijas Valsts augļkopības institūta izstrādāto un aprobēto ogu audzēšanas tehnoloģiju pārneses rīcības plānu.