FieldDay_Jogeva_2013-08

Projekts “Baltijas bioloģiskie kartupeļi pasaules tirgiem”

Projekta laikā tika attīstīta sadarbība starp bioloģiskās cietes ražotāju SIA “Aloja Starkelsen”, bioloģisko kartupeļu audzētājiem un pētniecības institūcijām Latvijā un Igaunijā, kā arī stiprinātas katra partnera spējas darboties efektīvi, savstarpēji papildinoši un kopīgiem mērķiem – iesaistīto partneru un reģionu konkurētspējas paaugstināšana un reģionu ekonomiskā attīstība.

Projekts tika noslēgts 2013.gada augustā, un tā īstenošanas rezultātā ir būtiski palielināti bioloģiskās kartupeļu cietes ražošanas apjomi, veicināta tās atpazīstamība un noiets pasaules tirgos. Iesaistītie partneri plāno un gatavo jaunas sadarbības iniciatīvas.

Pasūtītāja vārdā sagatavojām un iesniedzām projektu, tai skaitā definējām koncepciju, piesaistījām partnerus, izstrādājām projekta saturu un budžetu, struktūras aprakstu, vadības un koordinācijas plānu, risku mazināšanas un novēršanas plānu, sagatavojām nepieciešamos pavaddokumentus.