OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Daugavpils Universitātes Intelektuālā īpašuma pārvaldības politika

Daugavpils Universitātes uzdevumā izstrādājām tās Intelektuālā īpašuma pārvaldības politiku. Politikas mērķis ir veicināt universitātes intelektuālā īpašuma attīstību, rosināt un atbalstīt tautsaimniecībā pielietojamās pētniecības attīstību un pētniecības rezultātu pārnesi tehnoloģijās, radīt pētniecības īstenošanai labvēlīgus priekšnosacījumus un apstākļus. Politika ietver mērķus, uzdevumus, pārvaldes struktūru un mehānismus politikas īstenošanai.