OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eiropas Ekonomikas zonas individuālo projektu konkursam iesniegto augstākās izglītības attīstības projektu izvērtēšana

Kopā ar starptautiskiem ekspertiem no Stichting Educatieve Projekten (Nīderlande) veicām Latvijas augstākās izglītības iestāžu iesniegto projektu pieteikumu atbilstības programmas nosacījumiem izvērtēšanu, paredzamās ietekmes novērtēšanu un sagatavojām ziņojumu, uz kura pamata tika pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu vai atteikšanu.