Nutrigreen  Bill Brischle

Projekts “Ilgtspējīgu pākšaugu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un to izmantošanas veicināšana proteīna nodrošināšanai pārtikas un lopbarības ražošanai Eiropā”

19 partneri – pētniecības institūcijas un ražojoši komercuzņēmumi no 10 Eiropas valstīm veiks pētījumus pākšaugu ģenētisko resursu efektīvākai izmantošanai produkcijas ilgtspējas paaugstināšanai un daudzveidīgākai izmantošanai klimata izmaiņu apstākļos. Projektu finansē Eiropas Savienības 7.Ietvara programma pētniecības un tehnoloģiskās attīstības veicināšanai (FP7), un koordinē Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugāle). No Latvijas piedalās četri partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, SIA “Pūres dārzkopības pētījumu centrs” un SIA “Bioefekts”.

Pasūtītāja vārdā sagatavojām un iesniedzām projektu, tai skaitā komunicējām ar visiem partneriem, izstrādājām projekta struktūru, vadības un koordinācijas plānu, risku analīzi, budžetu, sagatavojām nepieciešamos pavaddokumentus, reģistrējām projektu un partnerus projektu iesniegšanas vietnē internetā.