Nr_2

Projekts “Inovatīvu augļu un ogu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde”

Projekta laikā Latvijas Valsts augļkopības institūts sadarbībā ar SIA “Puratos Latvia” izstrādās jaunu ogu pārstrādes tehnoloģiju no vietējiem resursiem ražotu pārtikas produktu konkurētspējas paaugstināšanai reģionālajos un globālajos tirgos.

Projekts ietver pētniecību un eksperimentālās tehnoloģijas izstrādi un novērtēšanu. Tas tiks finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda resursiem un tiks īstenots 2014.gadā.

Pasūtītāja vārdā izstrādājām projekta tehniski ekonomisko pamatojumu, projekta struktūras aprakstu, vadības un koordinācijas plānu, risku mazināšanas un novēršanas plānu, finansēšanas plānu, sagatavojām nepieciešamos pavaddokumentus.