Nr_4

Projekts “Lietišķās mākslas un amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības un konkurētspējas veicinātājs”

Projektu īstenoja 15 sadarbības partneri – Latvijas un Lietuvas pašvaldības ar mērķi sekmēt abu valstu pierobežas teritoriju pievilcību un konkurētspēju, attīstot mākslas un amatniecības nozari un mākslas darbinieku un amatnieku spējas veidot un piedāvāt iesaistīto reģionu iedzīvotājiem un viesiem interesantus izstrādājumus un pasākumus. Projekta laikā tika rekonstruētas desmit ēkas, iegādāts aprīkojums un muzeja eksponāti, izveidots digitāls muzejs kokapstrādes amatniecības jomā, pilnveidotas amatnieku prasmes, organizēti starptautiski amatniecības pasākumi. Projekts tika īstenots laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam.

Pasūtītāja vārdā sagatavojām projektu, tai skaitā komunicējām ar visiem partneriem, veicām projekta ekonomiskā izdevīguma novērtējumu, izstrādājām projekta aprakstus un budžetu, vadības un koordinācijas plānu, risku analīzi.