Nr_1

Projekts “Tadžikistānas augstākās izglītības modernizācija pārtikas kvalitātes un drošības jomā”

Projekts tika uzsākts 2013. gada decembrī. Tā ietvaros tiks izstrādāta un ieviesta maģistra studiju programma pārtikas kvalitātes un drošības jomā Tadžikistānā.

Projektā iesaistītas universitātes no Tadžikistānas, Latvijas, Lietuvas un Slovākijas, kā arī Tadžikistānas Izglītības ministrija. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Finansē Eiropas Savienības Tempus programma augstākās izglītības attīstībai partnervalstīs Austrumeiropā, Centrālajā Āzijā, Rietumbalkānu un Vidusjūras reģionu valstīs. Šis ir trešais projekts Tempus IV programmas ietvaros laikā no 2007. līdz 2013. gadam, kurā vadošais partneris ir Latvijas augstākā izglītības iestāde.

Pasūtītāja vārdā sagatavojām un iesniedzām projektu, tai skaitā definējām koncepciju, piesaistījām partnerus, izstrādājām projekta saturu un budžetu, struktūras aprakstu, vadības un koordinācijas plānu, risku mazināšanas un novēršanas plānu, sagatavojām nepieciešamos pavaddokumentus.