cp2

Tehniski ekonomiskais pamatojums Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētījumu centra attīstības plānam

Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra dalībnieki: Latvijas Valsts augļkopības institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Latvijas Universitāte, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts iesniedza pieteikumu un saņēma ERAF finansējumu pasākumu, kas ir paredzēti iesaistīto institūciju mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveidei, īstenošanai.

Projekta ietvaros tiek veikta telpu rekonstrukcija un pētniecības aprīkojuma iegāde.

Pasūtītāja vārdā sagatavojām projekta īstenošanas alternatīvu analīzi un projekta ekonomisko analīzi, kas tika integrēta projekta pieteikumā.