• Pieredze

  Nozīmīga pieredze uzņēmējdarbības, pētniecības, tehnoloģiskās attīstības, izglītības un sociālo pakalpojumu attīstības projektu izstrādē un vadībā

 • Prasmes

  Prasmes un pieredze veidot, attīstīt un uzturēt starptautiskas partnerības

 • Rezultāti

  Augsts finansējumu saņēmušo projektu rādītājs

 • Kontaktu tīkls

  Plašs sadarbības organizāciju un kontaktu tīkls Eiropā, NVS valstīs un Āzijā

Pakalpojumi

Mūsu uzņēmums piedāvā pakalpojumus, kas palīdz sasniegt jūsu mērķus: attīstīt infrastruktūru, uzsākt jaunus un pilnveidot esošos darbības veidus, izstrādāt un ieviest jaunus produktus vai tehnoloģijas, atrast un iegūt jaunus tirgus, panākt, lai ražošanā esošie produkti iegūst lielāku patērētāju skaitu, īstenot pētniecību, attīstīt izglītības un sociālos pakalpojumus, un vēl citus.

Uzzini vairāk

Atsauksmes

 • JGarancs

  SIA “Aloja Starkelsen” laika posmā no 2010.gada vairākkārtīgi ir izmantojusi SIA “Konso” pakalpojumus. To rezultātā ir piesaistīts finansējums uzņēmuma tehnoloģiskajai attīstībai un jaunu tirgu apguvei, ir uzsākta un nostiprināta sadarbība ar pētniekiem Latvijā un ārvalstīs jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā. Šobrīd esam izvirzījuši sev jaunus mērķus, un SIA “Konso” palīdz mums tos sasniegt.

  Jānis Garančs, SIA “Aloja Starkelsen” valdes loceklis
 • AKronberga

  Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta sadarbība ar SIA “Konso”, sagatavojot dažādus projektus, ilgst vairāku gadu garumā un vērtējama tikai pozitīvi! SIA “Konso” darbu var raksturot ar šādiem atslēgvārdiem:

  • Profesionālisms;
  • Kompetence;
  • Ieinteresētība;
  • Atbildība;
  • Pozitīva attieksme;
  • Neatlaidība;
  • Jaunu ideju ģenerēšana;
  • Institūta atpazīstamības veicināšana.

   

  Dr.Arta Kronberga, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta direktore
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Ar SIA “Konso” sadarbojamies no 2008.gada. Šajā laika posmā uzņēmums ir sniedzis dažādus pakalpojumus: apmācījis Latgales reģiona iedzīvotājus biznesa uzsākšanai, izglītojis projektu izstrādes un vadības jautājumos, sniedzis atbalstu projektu sagatavošanā. Uzņēmuma darbinieki ir profesionāļi, kas veic darbu ar augstu atbildības sajūtu.

  Ineta Liepniece, Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja

Seko mums